ÖZEL GÜN REKLAMLARINDA HİKAYE ANLATICILIĞI ADLI MAKALEM
Reklamım hikaye anlatıcılığı ile nasıl birleştirildiği ve bu birleşme ile reklamların nasıl daha çok izlettirilmeye çalışıldığı makalemiz yayımlandı...

Özet

Hikâye ve hikâye anlatıcılığı insanlığın var olduğu ilk günden bu yana kullanılan, geçmişteki yaşamı gelecekteki nesillere etkili bir şekilde aktaran, ikna ve etki gücü yüksek sözlü veya sözsüz bir iletişim biçimidir. Reklamda hikâye anlatıcılığı; reklamın satış, tanıtım, imaj ve diğer markalardan farklı olmak gibi amaçları ve hedefleri doğrultusunda kullanılan önemli bir tekniktir. Bu çalışmanın amacı özel gün reklamlarını hikâye anlatıcılığı çerçevesinde incelemektir. Analize konu olan reklamlar nicel içerik analizi tekniğiyle değerlendirilmiştir. Örnekleme dahil olan reklamlar; tür, sektörel dağılım, özel günler, süre, çekicilik, karakter arketipleri, çekirdek öykü modeli, hikâye türleri ve hikâye amaçları kategorileri açısından değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında markaların özel gün reklamlarında anlatılacak birer hikâyeleri olduğu ve reklamların hikâyeler aracılığıyla hedef kitle ile duygusal bir bağ kurmaya çalıştıkları belirlenmiştir.


Dilerseniz daha fazla okumak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iausos/issue/82872/1387253

 

Share this:

CONVERSATION

0 yorum:

Yorum Gönder